ŻABKI

Dzieci 5 letnie

Nauczyciele: Marzena Banaszak, Marzena Marchwiak

Woźna oddziałowa: Sylwia Czosnowska