SMERFY

Dzieci 6 letnie

Nauczyciele:

Karolina Radniecka, Marzena Marchwiak