KRANALE

Dzieci 3-letnie

Nauczyciele:

Ewa Kasprzak, Beata Mietlicka

Woźna oddziałowa: Hanna Pietrzkiewicz