ZAKOŃCZENIE ROKU

W naszym przedszkolu pewne wydarzenia mają bardzo doniosłą rangę. Jedną z nich jest uroczyste pożegnanie 6- latków, a w tym roku również niewielkie grono 5- latków z Czeszewa, gdzie będą kontynuowały edukację 6- Latków w Szkole Podstawowej w Czeszewie. I stało się- 23 czerwca 2017r w Sali Strażaka w Orzechowie spotkały się wszystkie dzieci wraz rodzicami i przedstawiły wspaniały program artystyczny. Śpiewem, tańcem i piosenką żegnały się z przedszkolem by od września rozpocząć naukę w klasie pierwszej i w zerówce. Przedszkolaki w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi. W wesołej, radosnej i podniosłej atmosferze prezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie przed licznie zgromadzoną publicznością. Uroczystość rozpoczęła się polonezem. Ponadto każda grupa zaprezentowała się w grupowym tańcu. Wiersze i piosenki opowiadały o pożegnaniu przedszkola, tęsknocie i nowych zadaniach czekających przed przyszłymi uczniami. Nie zabrakło również słów podziękowania dla wszystkich pracowników przedszkola oraz wspaniałych rodziców naszych przedszkolaków. Pani dyrektor Irena Kasprzak podziękowała również Panu Prezesowi Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek który zawsze służy pomocą. Następnie Pani dyr. Wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców wręczyła dzieciom dyplomy, książki i upominki. Nauczycielki ze wzruszeniem rozstawały się z dziećmi, które w czasie dni spędzonych w przedszkolu stały się im bardzo bliskie. Rodzice również nie potrafili ukryć łez wzruszenia, gdy patrzyli na swoje dzieci.