PSZCZÓŁKI

Dzieci 5- letnie

Nauczyciele:

Beata Wróblewska, Marzena Marchwiak

Woźna oddziałowa: Iwona Sikora