Statut, programy, procedury

STATUT PRZEDSZKOLA „BAJKOWY ŚWIAT” W ORZECHOWIE

Statut  jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania.

Poniżej folder zawierający Statut Przedszkola „Bajkowy Świat” w  Orzechowie:

Statut Przedszkola Bajkowy Świat w Orzechowie.docx 2020(1)

==============================================================================

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2021/22

Tytuł programu Autor Wydawnictwo
Realizator
Program wychowania przedszkolnego – program główny Elżbieta Kordos
PWN Wszystkie grupy
Nazywanie świata- odimienna nauka czytania Irena Majchrzak MAC Edukacja Wszystkie grupy
Edukacja ekologiczna w przedszkolu Jadwiga Pytlarczyk Mastermetodyka Wszystkie grupy
Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Wszystkie grupy
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych Maria Bogucka, Dorota Łoś Pearson Central Europe Wszystkie grupy

==============================================================================

 

Od 1.08.2020r. w naszym przedszkolu obowiązują nowe procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:

  • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19
  • Procedura organizacji opieki w placówce
  • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

Powyższe procedury dostępne w załącznikach:

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3