Spotkanie edukacyjne z weterynarzem – 28.10.2021 r.

Na czym polega praca weterynarza?

Jak dobrze opiekować się zwierzętami domowymi?

😽🐶😺🐶😹🐶😽😻🙀🐶

Odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań poznały dzieci w czasie czwartkowego spotkania z lekarzem weterynarii Panem Rafałem Kołczykiem