SMERFY 2

Dzieci 6 letnie

Nauczyciele:

Marzena Banaszak, Beata Mietlicka