Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do dn. 18.04.2021 r.

Informujemy, że ograniczona praca stacjonarna przedszkola zostaje przedłużona do dnia 18 kwietnia 2021 r.