Programy

When you have done all your operate, start looking for mistakes. If you undertake it each write a thesis statement on https://doanassignment.com/thesis-statement-writing/ morning in the morning, the mind is going to be significantly more clear. In this way, you should have a review your papers from another point of view in order to find blunders more proficiently. Although editing, eliminate all additional paragraphs that don’t connect with the main matter, search for sentence structure and punctuation mistakes, and check your citations’ file format.

Praca  wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza w  nowym roku szkolnym 2016/2017 prowadzona będzie w oparciu o programy zgodne z nową podstawą programową:

  • Program wychowania przedszkolnego :

-Program dla dzieci 3-, 4-, i 5-letnich  (Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała)

-Program dla dzieci 6-letnich (Elżbieta Kordos)

  • Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu (Jadwiga Pytlarczyk)
  • Nazywanie świata -odimienna metoda nauki czytania (Irena Majchrzak)
  • Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu,
    w przedszkolu i szkole (Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska)

Programy autorskie:

  • „Mówię poprawnie” autorski program logopedyczny (Justyna Kruk)
  • „Śpiewaj i tańcz ” autorski program zajęć taneczno-ruchowych w wychowaniu przedszkolnym (Karolina Radniecka)