Prawa dziecka

20 listopada w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka we wszystkich grupach odbyły się zajęcia i zabawy mające na celu uświadamianie przedszkolakom ich praw oraz przypomnienie, że należy szanować również prawa innych.