PODZIĘKOWANIE

Podziękowania dla osób,które pomogły przygotować placówkę do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017

  • Organowi Prowadzącemu
  • Radzie Miejskiej w Miłosławiu
  • Panu Dariuszowi Matuszakowi
  • Panu Piotrowi Olszowemu
  • Radzie Rodziców
  • Panu Prezesowi Sklejka S.A. – Adamowi Jasinskiemu
  • Wszystkim pracownikom naszego przedszkola
  • oraz pozostałym osobom wspierającym przedszkole