PODZIĘKOWANIE

DZIĘKUJEMY

Panu Piotrowi Olszowemu i Panu Damianowi Zbierskiemu

za wyrównanie terenu wokół przedszkola