Oferta

METODY PRACY WYCHOWAWCZO ? DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI

?Dzieciom możemy dopomóc w nauce albo przez próby nauczania, albo przez wspomaganie ich wysiłków w trakcie procesu uczenia się. Powinniśmy zapewnić im wolność pozwalającą na samodzielne odkrywanie i uczenie się?

Naszym wychowankom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć pobudzających twórczą aktywność, rozwój umysłowy i sprawność ruchową. Staramy się, aby każde dziecko miało poczucie odniesionego sukcesu i mogło budować pozytywny obraz własnego ?Ja?. W tym celu w swojej pracy stosujemy metody tradycyjne oraz elementy metod aktywnych:

 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę);
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk ? Kolczyńskiej i E. Zielińskiej (najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i kształtuje umiejętności)
 • Odimienna metoda nauki czytania – wprowadzenie dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak (zapoznanie dzieci z tajnikami pisma zaczynając od własnego imienia, zapisanego na wizytówce)
 • Metoda C. Orffa i L. Labana ( zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej        i koordynacji słuchowo ? wzrokowo ? ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę oraz układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci)
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientacji w przestrzeni)
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss (przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej poprzez ?aktywne słuchanie?);
 • Drama (metoda edukacyjna i wychowawcza aktywizująca pracę dziecka, pozwala uruchomić wyobraźnię dziecka w sposób dostosowany do jego indywidualnych możliwości)
 • Techniki relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia ( pozwalają redukować stres, lęki, mają duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie)
 • szeroki wachlarz technik plastycznych
 • doświadczenia i zabawy badawcze
 • burza mózgów, metody projektu

Każdy nauczyciel, który prowadzi pracę wychowawczo ? dydaktyczną, przy wyborze metody pracy kieruje się przede wszystkim: indywidualnymi możliwościami rozwojowymi każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, skutecznością, własnym doświadczeniem, potrzebami, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci.
Zajęcia prowadzimy w zależności od potrzeb: z całą grupą, małych zespołach, indywidualnie.

Zajęcia dodatkowe opłacane są z budżetu przedszkola:

 • język angielski ? Ilona Mesnerowicz
 • religia ? Beata Dudkiewicz
 • zajęcia muzyczno- taneczne -Beata Wróblewska, Karolina Radniecka

Dzieci mają możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologiczno ? pedagogicznej organizowanej przez przedszkole:

 • logopedia ? 6 godzin/ tydzień –  Justyna Kruk

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

 • Oligofrenopedagogika ? Ewa Kasprzak i Beata Mietlicka
 • Terapia pedagogiczna- Karolina Radniecka
 • Zajęć korekcyjno- kompensacyjne – Beata Mietlicka
 • Logopedia – Justyna Kruk, Beata Mietlicka

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną we Wrześni ? dzieci, rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga.

Odpłatność za przedszkole:

Rodzice uiszczają należność za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie. Dzieci mogą korzystać odpłatnie z trzech posiłków:

 • Śniadanie ? 1,50 zł – godz.8.30 ? 9.00
 • Obiad ? 2,50 zł  – godz.11.30 ? 12.00
 • Podwieczorek ? 1,00 zł  – godz.13.30 ? 14.00

Ponadto oferujemy:

 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
 • Konkursy;
 • Kiermasze;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców;
 • Udział dzieci w lokalnych i ogólnopolskich programach edukacyjnych;
 • Imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin;
 • Ciekawe wycieczki;
 • Teatrzyki;
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Szkoła Podstawowa, Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie, Biblioteka Publiczna w Orzechowie, Policja, Straż Pożarna, MCK, itd.);
 • W ramach realizacji programu doradztwa zawodowego organizujemy dla dzieci spotkania z ciekawymi ludźmi (pszczelarz, leśnik, strażak, ratownik medyczny, weterynarz, itp. …)