Oferta

METODY PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI

„Dzieciom możemy dopomóc w nauce albo przez próby
i nauczania, albo przez wspomaganie ich wysiłków w trakcie procesu uczenia się.
Powinniśmy zapewnić dzieciom wolność pozwalającym
na samodzielne odkrywanie i uczenie się…”

Naszym wychowankom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć pobudzających twórczą aktywność, rozwój umysłowy i sprawność ruchową. Staramy się, aby każde dziecko miało poczucie odniesionego sukcesu i mogło budować pozytywny obraz własnego „Ja”. W tym celu w swojej pracy stosujemy metody tradycyjne oraz elementy metod aktywnych:

 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę);
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej (najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i kształtuje umiejętności)
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak (zapoznanie dzieci z tajnikami pisma przez własne imię, zapisane na wizytówce)
 • Metoda C. Orffa i L. Labana ( zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci)
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientacji w przestrzeni)
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss (przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej poprzez „aktywne słuchanie”);
 • Drama (metoda edukacyjna i wychowawcza aktywizująca pracę dziecka, pozwala uruchomić wyobraźnię dziecka w sposób dostosowany do jego indywidualnych możliwości)
 • Techniki relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia ( pozwalają redukować stres, lęki, mają duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie)
 • szeroki wachlarz technik plastycznych.

Każdy nauczyciel, który prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną, przy wyborze metody pracy kieruje się przede wszystkim: indywidualnymi możliwościami rozwojowymi każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, skutecznością, własnym doświadczeniem, potrzebami, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci.
Zajęcia prowadzimy w zależności od potrzeb: z całą grupą, małych zespołach, indywidualnie.
Zajęcia dodatkowe opłacane są z budżetu przedszkola:

 • język angielski – Marzena Siwiak

Od 01 września 2016r. zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego dzieci 5 i 6 letnie objęte zostały obowiązkiem nauczania języka nowożytnego (w naszym przedszkolu dotyczy to języka angielskiego)

 • religia – Beata Dudkiewicz
 • zajęcia taneczno-ruchowe -Karolina Radniecka

2. Dzieci mają możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej przez przedszkole:

 • logopedia – 6godz./tygodniowo – Justyna Kruk

3. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

 • Pomocy psychologicznej – Irena Kasprzak
 • Oligofrenopedagogiki – Ewa Kasprzak i Beata Mietlicka
 • Terapii pedagogicznej- Karolina Radniecka

4. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wrześni – dzieci, rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga (organizowane są na terenie przedszkola spotkania indywidualne , warsztaty, prelekcje itp.).

Odpłatność za przedszkole:

1. Rodzice uiszczają należność za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie.

2. Dzieci mogą korzystać odpłatnie z trzech posiłków:

 • Śniadanie – 1,20 zł (8.30 – 9.00)
 • Obiad – 2,20 zł (11.30 – 12.00)
 • Podwieczorek – 0,60 zł (13.30 – 14.00)

Ponadto oferujemy:

 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
 • Konkursy;
 • Kiermasze;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców;
 • Udział dzieci w lokalnych i ogólnopolskich programach edukacyjnych;
 • Imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin;
 • Ciekawe wycieczki;
 • Teatrzyki;
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Szkoła Podstawowa, Ośrodek Edukacji Leśnej, Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Pożarna, MCK, itd.);
 • Spotkania z dziećmi z zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz ciekawymi ludźmi (pszczelarz, leśnik, strażak, krawiec, drzewiarz, itp. …)