MOTYLKI

Dzieci 4- letnie

Nauczyciele:

Ewa Kasprzak, Marzena Marchwiak

Woźna oddziałowa: Sylwia Czosnowska