MOTYLKI

Dzieci 3-, 4- letnie

Nauczyciele:

Beata Wróblewska, Marzena Banaszak

Woźna oddziałowa: Iwona Sikora