KRANALE

Dzieci 3-letnie

Nauczyciele:

Karolina Radniecka, Beata Mietlicka

Woźna oddziałowa: Hanna Pietrzkiewicz