Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2016/2017

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego 2016r.

do 31 marca 2016r.

(do godz. 16.00)

od 29 kwietnia 2016r.

do 5 maja 2016r.

(do godz. 16.00)

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do 6 kwietnia 2016r.

(do godz. 16.00)

do 11 maja 2016r.

(do godz. 16.00)

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2016r.

(do godz. 16.00)

12 maja 2016r.

(do godz. 16.00)

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 20 kwietnia 2016r.

Do 25 kwietnia 2016r.

(do godz. 16.00)

od 13 maja 2016r.

do 18 maja 2016r.

(do godz. 16.00)

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 kwietnia 2016r.

(do godz. 16.00)

20 maja 2016r.

(do godz. 16.00)