Dziękujemy

 ŚWIĄTECZNA PACZKA z naszego przedszkola 17 grudnia 2021 trafiła do dzieci z Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Górze.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Panu Dawidowi za transport oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę.
DZIEKUJEMY
za Waszą wrażliwość, która otwiera serca dla potrzebujących, za bezinteresowną chęć czynienia dobra, za pomoc i życzliwość