Archiwum kategorii: Aktualnosci

Każdy przedszkolak pierwszego dnia przynosi ze sobą podpisane imieniem i nazwiskiem:

  • buty na zmianę
 • ręcznik
 • komplet ubranek do przebrania

Rodzice pierwszego dnia przynoszą ze sobą: 

 • pewność, że dziecko sobie poradzi
 • uśmiech na twarzy, która będzie bardzo obserwowana przez dziecko

Witamy w nowym roku szkolnym

RODZICU!!!    

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DZIECKA I SWOJE                                                               ORAZ INNYCH DZIECI I ICH RODZICÓW,                                                                                                   TAKŻE NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA.                                     ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE!!!


1 września 2020

 • Od 1 września 2020r. Przedszkole ?Bajkowy Świat?

czynne w godzinach od 630 do 1530

 • 1 września dzieci 4, 5 i 6-letnie przychodzą do przedszkola do godziny 800. Dzieci 3-letnie zapraszamy od godziny 830.

 

 

Zebrania dla rodziców-wrzesień 2020

Szanowni Rodzice! 

Zebrania organizacyjne

dla Rodziców odbędą się wg. następującego harmonogramu:

GRUPA DATA I GODZINA
KRASNALE – 3-LATKI 03.09.2020r- godz.16.00
MOTYLKI- 3-, 4-LATKI 03.09.2020r- godz.16.30
SMERFY – 6-LATKI 10.09.2020r.- godz.16.00
ŻABKI- 5-LATKI 10.09.2020r.- godz.16.00
PSZCZÓŁKI – 5-LATKI 10.09.2020r. – godz.16.30

Serdecznie zapraszamy!

Dyżur wakacyjny – SIERPIEŃ 2020

-

Dyżur wakacyjny przedszkola ? sierpień 2020

Informujemy, że nasze przedszkole zgodnie z projektem organizacyjnym pełni dyżur  w miesiącu sierpniu 2020 roku). Przedszkole ?Koszałek Opałek? w Miłosławiu pełni dyżur w miesiącu lipcu.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na dyżur składają odpowiedni wniosek.

Podczas dyżuru  ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup będzie ograniczona do 16 dzieci w jednej grupie. 

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, obojga rodziców pracujących oraz osób samotnie wychowujących dziecko.  Prosimy zapisywać tylko te dzieci, które rzeczywiście przyjdą na dyżur.

Zgłoszenie dzieci przyjmujemy w dniach od 17 czerwca  do dnia 26 czerwca 2020 roku  poprzez e-mail na : bajkowyswiat1@wp.pl z załącznikiem w postaci wypełnionego wniosku lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej przedszkola. Druk wniosku na dyżur do pobrania na naszej stronie internetowej.

O zakwalifikowaniu dziecka na dyżur powiadomimy Państwa telefonicznie lub mailowo do dnia 30 czerwca br.

Wniosek do pobrania:

http://www.przedszkolebajkowyswiat.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek_zapisy_na_dyzur_przedszkola_20201-11.docx

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

NA DYŻUR LETNI PRZEDSZKOLA ?BAJKOWY ŚWIAT? ORZECHOWIE W SIERPNIU/ 2020

 

Proszę o przyjęcie na  dyżur Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie  w miesiącu sierpniu 2020

córki/syna,?????????????????????.????. (nazwisko, imię dziecka)

 okresie od??????????.do??????????

 

 1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko i imię:
Data urodzenia: Miejsce urodzenia:
Nr PESEL                       _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
Adres zameldowania dziecka
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
Adres zamieszkania dziecka (jeżeli jest inny od adresu zameldowania)
Kod pocztowy: Miejscowośc:  
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
 1. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
Telefon: Adres e-mail:
Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
Telefon: Adres e-mail:

 

Deklaruję/jemy, że dziecko będzie korzystało z usług przedszkola podczas dyżuru letniego w godzinach                    od ? do (proszę o wstawienie znaku ?X? przy wybranych godzinach):

6.30 ? 7.30

7.30 ? 12.30 (czas bezpłatny)

12.30 ? 13.30

13.30 ? 14.30

14.30 ? 15.30

 

tj.: ????.słownie:??????????????.godzin w ciągu dnia.

                   (proszę wpisać dzienną liczbę wybranych godzin)

Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko z następujących posiłków:  ŚNIADANIE       OBIAD       PODWIECZOREK (PŁATNYCH)

 

 1. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA ? MAMA:

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 04 maja 2020 r., tj.:

 

 • jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu                                            i przedsiębiorstw produkcyjnych)
 • jestem  rodzicem pracującym, który  nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

lub inna sytuacja (krótki opis)???????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????..

????????????????????????????????????????????????????????..

 

 • właściwe zakreślić

 

 1. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA ? TATA:

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 04 maja 2020 r., tj.:

 

 • jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu                                            i przedsiębiorstw produkcyjnych)
 • jestem  rodzicem pracującym, który  nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

lub inna sytuacja (krótki opis)???????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????..

????????????????????????????????????????????????????????..

 

 • właściwe zakreślić

 

 

 1. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
 1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora przedszkola – danych osobowych naszych i naszego dziecka zawartych w deklaracji zgodnie z art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5. 2016 L Nr 119/36  Dz. Urz. UE PL), zwanego dalej RODO.
 2. Wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe.
 3. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

 

???????..?………………………                                                       ??.?????????????

         (podpis matki/ opiekuna prawnego)                                                                      ( podpis ojca/ opiekuna prawnego)

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz  Pana/ Pani  jest: Dyrektor Przedszkola z siedzibą: ul. Miłosławska 48, 62-322 Orzechowo, tel.: 61 437 12 53,  e-mail:bajkowyswiat1@wp.pl.

Zakończenie roku szkolnego

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Pożegnanie naszych milusińskich przed wakacjami.

Drodzy Rodzice! ?  na zakończenie tego roku szkolnego nie możemy pożegnać się osobiście z powodu epidemii.

Bolejemy nad tym, ale postaramy się, aby pożegnanie przed wakacjami było dla Was miłe.

Bardzo serdecznie  zapraszamy, przygotowane niespodzianki wydawane będą w drzwiach wejściowych do szatni przedszkola.

?Motylki ? i ?Krasnalki ? zapraszamy we wtorek 23 czerwca ( w godzinach od 9.00-11.00 oraz 13.00-15.00).

?Pszczółki? i ?Żabki? zapraszamy w środę 24 czerwca (w godzinach od 9.00-11.00 oraz 13.00-15.00)

http://www.przedszkole23elblag.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/absolwent_3.png

Tegorocznych Absolwentów z grupy ?Smerfy?  pożegnamy w czwartek 25 czerwca (w godzinach 10.00-13.00)

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie

Życzenia na DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!!!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam spełnienia marzeń, uśmiechu oraz kolorowych prezentów, aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego, uśmiechu od ucha do ucha od rana do wieczora, nieustannego odkrywania piękna i wspaniałości świata, rozwijania swoich licznych talentów oraz radosnego, twórczego i bezpiecznego pobytu w naszym przedszkolu 

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ WZNOWIENIE PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice!

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkola otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Miłosław pismo o następującej treści:

?Burmistrz Gminy Miłosław będzie mógł podjąć decyzję o bezpiecznym otwarciu przedszkoli wyłączenie po otrzymaniu szczegółowych wytycznych w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dopiero po ich analizie możliwa będzie ocena, które placówki i w jakim zakresie będą mogły bezpiecznie przyjąć podopiecznych. ?Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego? mają charakter bardzo ogólny i przerzucają odpowiedzialność za właściwe przygotowanie placówki na organ prowadzący i na jej dyrektora. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, opiekunów, ale też personelu przedszkoli?.

W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać ( zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa: Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej) te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne do pracy przedszkola opublikowane przez MEN znajdą Państwo tutaj Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  

Szanowni Rodzice. Musicie jednak wiedzieć, że mimo spełniania przez naszą placówkę wskazanych wymogów sanitarnych, przebywanie dzieci  w  grupie, może się wiązać z ryzykiem zachorowania. Dlatego Wasza decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola, musi być świadoma i bardzo odpowiedzialna.

Rodziców, którzy podejmą decyzję o chęci skorzystania z możliwości zapewnienia opieki dziecku przez przedszkole, prosimy o przesłanie poniższej deklaracji na adres: bajkowyswiat1@wp.pl  do dnia 6 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu podane po zebraniu deklaracji i decyzji Organu Prowadzącego ( nie wcześniej niż 08.05.2020r.)

                                                                                                     Irena Kasprzak                                                                                                          Dyrektor Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zainteresowanych prosimy o przesłanie następującej deklaracji:

Deklaruję chęć posłania dziecka ???…………….????????……………..  do przedszkola                                                        Imię i nazwisko dziecka

 na w/w warunkach w godzinach od?. do?.  (przedszkole czynne od 6.30 do 15.30)

????????????

podpis rodziców

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wielkanoc Obrazki, zdjęcia na facebook - ObrazkiOnline

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Dyrektor, pracownicy Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie

                                          

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/21

Drodzy Rodzice !
Uprzejmie informujemy, że lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2020/21 będzie dostępna TELEFONICZNIE dnia 30 marca 2020 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 61 437 12 52.
Zapraszamy i serdecznie dziękujemy!

Informacja dla rodziców

Uprzejmie informujemy rodziców, aby dzieci przyszły już pierwszego dnia do przedskola z podpisanym ręcznikiem i obuwiem na zmianę. Wyprawka dla dzieci (w tym woreczki na obuwie) zostaną zakupione przez wychowawców.

Dzieci 3-, 4-letnie przynoszą odzież na zmianę w podpisanych woreczkach.

Prosimy rodziców, aby zgłosili się do naszego przedszkola w celu podpisania umów na nowy rok szkolny 2017/2018:

 • 22-23.08.2017r. w godz. 9.00 – 15.00 – dzieci 3-4-letnie;
 • 24-25.08.2017r. w godz. 9.00 – 15.00 – dzieci 5-6- letnie.           Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i przestrzegać wyznaczonych terminów! Istnieje możliwość zakupienia kart pracy dla dzieci 4,5,6 – letnich.

FESTYN RODZINNY „MAMA, TATA I JA”

UWAGA !!! UWAGA !!!

ZE WZGLĘDÓW POGODOWYCH FESTYN PIRACKI ODBĘDZIE SIĘ JUTRO TJ. W NIEDZIELĘ O GODZ.15 W OŚRODKU RELAX. GDYBY JUTRO PADAŁO TO FESTYN BĘDZIE PRZENIESIONY DO SALI STRAŻAKA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

POMAGAMY !!!

Przedszkole „Bajkowy Świat” pragnie włączyć się w pomoc dla małego chłopca o imieniu Orest. Zachęcamy rodziców i dzieci do niesienia pomocy.

Orest to mały mieszkaniec Miłosławia, który potrzebuje Waszej pomocy by żyć, rosnąć, rozwijać się i cieszyć dzieciństwem. Urodził się z wadą serca, która zagraża jego życiu. Koszt operacji, którą musi przejść w Munster to aż 35,5 tys.euro. Więcej o Oreście możecie przeczytać tu:
https://www.siepomaga.pl/ores

W naszym przedszkolu odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na operacje dla Oresta.

Zbieramy także nakrętki , które można przynosić do przedszkola.

Warto pomagać !

 

orest plakat