Akademia Zdrowego Przedszkolaka

https://zdrowyprzedszkolak.pl/

„Dzieci to podróżni, którzy pytają o drogę…”
Mając świadomość fundamentalnego znaczenia postawy rodziców, zapraszamy Was do partnerskiej współpracy na rzecz optymalnego rozwoju Waszych dzieci. Aby każdy z Państwa miał możliwość stać się świadomym uczestnikiem naszego programu, ekspertem i wsparciem dla swojej pociechy, na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy SPECJALNY panel administracyjny dla rodzica i dla przedszkola.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka powstała jesienią 2010 roku. Jak to często bywa, źródłem inspiracji było pójście do przedszkola Aleksandra, syna organizatora i pierwsze związane z tym problemy, głównie w zakresie prawidłowego żywienia. Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin. Jesteśmy zespołem ludzi, którym leży na sercu zdrowy rozwój dzieci, gdyż sami jesteśmy rodzicami. W związku z narastającym problemem otyłości u dzieci, o którym mówi się coraz głośniej, postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad prawidłowego żywienia, aktywnego wypoczynku oraz umiejętności budowania trwałych, pozytywnych relacji w rodzinie.

Nasz program jest działaniem długofalowym, postrzegającym rozwój dziecka w sposób holistyczny. Staramy się dotrzeć do Przedszkoli, ofiarując im pomoc oraz inspirację w codziennych działaniach, do Dzieci, wspierając ich zdrowy rozwój, i oczywiście do Państwa, czyli Rodziców, których rola w tym całym procesie dydaktycznym, jest nieoceniona. Przedszkola realizujące nasz program otrzymują materiały dydaktyczne do przeprowadzenia warsztatów z dziećmi, a po realizacji Akcji i przesłaniu raportu otrzymują Certyfikat AZP. Uczestniczą również w licznych warsztatach i konkursach z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród.

Partnerami popierającymi nasze działania są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, SGGW, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Agencja Rynku Rolnego, Straż Pożarna, WOPR, Miasto Stołeczne Warszawa i wiele innych.
Do chwili obecnej w Akademii Zdrowego Przedszkolaka bierze czynny udział ponad 4500 placówek przedszkolnych z terenu całej Polski. W ciągu tych czterech lat zorganizowaliśmy 15 akcji – merytorycznie zróżnicowanych, w tematyce zdrowe żywienie, profilaktyka zdrowia, bezpieczeństwo.

Z Marią Konopnicką w świecie emocji

W tej podróży poprowadzi nas Maria Konopnicka, której towarzyszyć będzie jeden z jej bohaterów – krasnal Podziomek.

Dużo będziemy mówić o emocjach – ich odczuwaniu, nazywaniu i wyrażaniu. Oczywiście, zgodnie z ideą naszego projektu nie zapominamy o zdrowym żywieniu, któremu w tej Akcji również poświęcimy dużo miejsca.

W tej Akcji przygotowaliśmy trzy bloki tematyczne:

  • W świecie uczuć i emocji, czyli uczymy się rozpoznawać i wyrażać emocje we właściwy sposób; dostrzegamy zmienność emocji. 
  • Wiemy co jest zdrowe, a co nie – uczymy się układać wzorcowy jadłospis; rozróżniamy zdrowe i niezdrowe produkty.
  • Wiemy, że śniadanie to ważne danie; udowadniamy, że wcale nie musi być ono nudne.

Sprawozdanie z Akcji:

W lutym 2016 roku nasze przedszkole przystąpiło do XVII akcji Akademia Zdrowego Przedszkolaka  „Z Marią Konopnicką w świecie mocji” W programie wzięły udział 3 grupy: „Biedronki” , „Pszczółki” oraz „Żabki”. Przez miesiąc realizowaliśmy z dziećmi zajęcia, które skupiły się wokół trzech bloków tematycznych. Pierwszy  z nich dotyczył zagadnienia „W świecie uczuć i emocji” , drugi przebiegał pod hasłem – „Wiemy co jest zdrowe , a co nie” , trzeci blok poświęcony był śniadaniu – ‘Nie zapomnij o śniadaniu”. Tematy z zakresu zdrowia i zdrowego odżywiania są  realizowane w naszym przedszkolu systematycznie. Wynika to z programów, które realizujemy oraz zadań rocznego planu pracy. Prowadzone zajęcia  były  zgodne z założeniami programu . Korzystaliśmy z proponowanych konspektów zajęć, uzupełniając je  własnymi pomysłami. Realizacje akcji rozpoczęliśmy  od poinformowania niej rodziców  na tablicy informacyjnej , która pojawiła się  w holu naszego przedszkola w formie plakatu dostarczonego przez organizatora oraz na stronie internetowej przedszkola.W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o uczuciach i emocjach. Każde zajęcia rozpoczynaliśmy piosenką- powitanka na melodię  „Panie Janie”.  Następnie wychowawcy grup przedstawili dzieciom Krasnoludka Podziomka, pacynkę, która towarzyszyła nam na wszystkich zajęciach w ramach Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Nauczycielki przybliżyły dzieciom sylwetkę wybitnej pisarki Marii Konopnickiej. Dzieci zapoznały się z jej książkami, które zgromadzone SA w przedszkolnej biblioteczce. Następnie wykonano zadania z kartami pracy – Emocje, czyli „Krasnale z minkami”. Dzieci wskazywały na właściwe swojemu nastrojowi kartoniki, nazywały wszystkie przedstawione na obrazkach  emocje, opisywały  w jaki sytuacjach towarzyszą nam takie emocje , jak: radość, smutek, strach i złość. Kolejne zadanie dzieci polegało na ocenie sytuacji przedstawionych na obrazkach i stanów emocjonalnych towarzyszących dzieciom. Nauczycielka wyjaśniła dzieciom, ż e każdy człowiek przeżywa w życiu podobne emocje, podkreśliła też, że nie ma „złych emocji’’ , tylko niektóre są trudne  kiedy  je przezywamy, np. smutek czy złość . Dzieci wspólnie bawiły się przy piosence „Gdy szczęśliwy jesteś to z Kubusiem skacz”. Podczas kolejnych zajęc uważnie słuchały wiersza pt. „Stefek Burczymucha”, pod kierunkiem nauczyciela omówiły wiersz , oceniły zachowanie bohaterów, odwołały się do własnych doświadczeń związanych ze strachem . Przedszkolaki oswoiły swój lęk  i bawiły się w zabawę „Lustro”. Wysłuchały bajkę Hanny Niewiadomskiej  „Na złość złości”. Przeprowadzona została także z dziećmi rozmowa na temat agresji i złości oraz sposobach radzenia sobie ze złością. Zaproponowano dzieciom technikę rozładowania tej emocji. W Sali zostało pudło z napisem „złość”, do  którego, w sytuacjach wyjątkowego zdenerwowania , dzieci wrzucały podniecone kartki  na znak „wyrzucenia  z siebie złych emocji”. „Biedronki” i „Pszczółki” wspólnie bawiły się przy piosence „SŁONECZKO” oraz kalambury „Jakie to uczucie?”. Tak zakończyliśmy pierwszy blok tematyczny XVII akcji.Podczas kolejnego etapu zajęć Krasnal Poziomek przypominał dzieciom zasady zdrowego odżywiania, oraz zostały zapoznane z wierszami  – „ Rap o zdrowiu” i „Dla każdego coś zdrowego”. Dzieci dowiedziały się jak powinny się odżywiać , aby być silnymi i zdrowymi. Zdobyły wiedzę dotyczącą Piramidy Żywienia Przedszkolaka, zasady ułożenia kolejnych pięter piramidy, dzięki temu potrafią podzielić na kategorie produkty spożywcze. Wspólnie z nauczycielem stworzyły piramidę – układankę. Dowiedziały się jaki wpływ ma odżywianie na nasze zdrowie i samopoczucie. Dzieci spotkały się także z paniami kucharkami, od których z jakich kategorii produktów powinien składać się zdrowy posiłek. Potem dzieci przystąpiły do segregacji „zdrowej i niezdrowej” żywności . Miały do dyspozycji opakowania po różnych produktach żywnościowych, które przyniosły do przedszkola. Na Sali ustawiono duże kosze z emblematami smutnej i wesołej miny. Do wesołego kosza wrzucano opakowania po zdrowej żywności , a do „smutnego kosza” – po niezdrowej. Przedszkolaki bawiły się przy piosence „Witaminki” i „Misio mniam”. Potem czekało na dzieci smaczne zadanie – „Zgadnij co to?” czyli degustacja i nazywanie żywności przy pomocy zmysły smaku. Na koniec dnia dzieci wykonywały zadanie graficzne „Jadłospis”. Na specjalnych talerzach rysowały „zdrowe danie”  na każdy posiłek I śniadanie, II śniadanie, obiad , podwieczorek i kolacja. Trzeci tydzień przebieg pod hasłem  warsztatów kulinarnych i zdrowego śniadania. Zorganizowano w grupach zajęcia o charakterze praktycznym, które były okazją zaprezentowania wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania. Przeanalizowano wiersz pt. „Coś na śniadanie”, w wyniku czego dzieci dowiedziały się jakie znaczenie w aktywnym dniu ma  pełnowartościowe śniadanie. Dzieci zaśpiewały piosenkę „ My jesteśmy krasnoludki” , a następnie przystąpiły do działań praktycznych. Następnie dzieci z panią nauczycielką wykonały „zdrowe i wesołe kanapki”  z ciemnego pieczywa , warzyw, wędlin  i serów. Tego dnia przedszkolaki dowiedziały się jak można urozmaicić sobie śniadanie i dlaczego „nie jest nudne”.Na kolejnych zajęciach krasnal Podziomek uczył dzieci rymowanek utrwalających ideę zdrowego śniadania. Wysłuchały fragmenty wiersza  M. Konopnickiej „Poranek” i uczestniczyły w przeprowadzonym quizie z zagadkami, którego celem było utrwalenie wiedzy na temat wagi śniadania i zdrowego  odżywiania dla zdrowia małych i dużych. Grupa „Żabek” wraz z wychowawcą przygotowała śniadanie na konkurs internetowy, w głosowaniu przedszkole  zajęło 7 miejsce na 25 przedszkoli (strona internetowa programu). Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci dostały pamiątkowe dyplomy za czynny udział w przygotowaniu zdrowych posiłków. Realizacja zadań zaplanowanych na XVII akcję Akademii Zdrowego Przedszkolaka przyniosła naszym wychowankom wiele radości i uśmiechu. Wszystkie zaplanowane treści zostały przekazane w atrakcyjny sposób i  utrwalone. Dzieci chętnie uczestniczyły w każdym zaplanowanym działaniu , z zaangażowaniem wykonywały wszystkie polecenia nauczyciela i dobrze się bawiły podczas realizacji scenariuszy. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza będzie przez lata służyć naszym milusińskim.