Miesięczne archiwum: Październik 2020

INFORMACJA – SANEPID

Na prośbę PSSE we Wrześni, podaję informację dla rodziców:
I.
Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 – uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.
Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw – bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

Beata Mietlicka                                                                                                                                               tel.  606 255 830                                                                                                                                        Dyrektor Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie

UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA ZOSTAJĄ TYMCZASOWO ODWOŁANE.

ODBĘDĄ SIĘ ONE PRAWDOPODOBNIE W MIESIĄCU LISTOPADZIE.

DOKŁADNE TERMINY BĘDĄ PODANE DO PAŃSTWA WIADOMOŚCI W PÓŹNIEJSZYM CZASIE.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie w porozumieniu z organem prowadzącym oraz zgodnie z ustaleniami PSSE we Wrześni informuje o zawieszeniu zajęć w grupie dzieci 5-letnich- „PSZCZÓŁKI” od dnia 12.10.2020 do dnia 18.10.2020r. z uwagi na pozytywny wynik testu na COVID-19 w tej grupie przedszkolnej.

Beata Mietlicka

Informację o zaistniałej sytuacji otrzymaliśmy dnia 11 października – w niedzielę, po godz. 22-ej.

Serdecznie DZIĘKUJEMY Radzie Rodziców naszego przedszkola za zakup urządzenia czyszcząco – parowego, które usprawni pracę naszej placówki.