11 listopada Święto Niepodległości

 

W dniu 10 listopada 2015 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada). Z tej okazji dzieci 5-letnie (SMERFY) z Panią Beata Wróblewską przygotowały przedstawienie dla wszystkich dzieci i pracowników naszego przedszkola.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.

Każda grupa wykonała na tę uroczystość kotyliony w barwach ojczystych. Dzieci tego dnia do przedszkola przyszły ubrane na galowo.  Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym.

Specjalnie na uroczystość z okazji Święta Niepodległości została przygotowana prezentacja multimedialna przez Panią Justynę Kruk, którą mogły obejrzeć dzieci ze wszystkich grup.