UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA ZOSTAJĄ TYMCZASOWO ODWOŁANE.

ODBĘDĄ SIĘ ONE PRAWDOPODOBNIE W MIESIĄCU LISTOPADZIE.

DOKŁADNE TERMINY BĘDĄ PODANE DO PAŃSTWA WIADOMOŚCI W PÓŹNIEJSZYM CZASIE.