05.12.2017 SPOTKANIE Z DZIEĆMI ORAZ PERSONELEM Z OŚRODKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO W KOŁACZKOWIE

Na terenie naszego przedszkola zbieraliśmy dary, które zostały przekazane na rzecz podopiecznych z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Kołaczkowie. Nasi wychowankowie uczą się empatii, tolerancji, akceptacji drugiego człowieka i otwarcia na potrzeby innych. Dzieci i ich rodzice poprzez aktywny udział i ofiarność czują się współorganizatorami przedsięwzięć, które także wpływają na kształtowanie ich pozytywnych postaw społecznych. Przedszkolaki wraz z rodzicami zebrali bardzo dużą ilość słodyczy, która jeszcze przed świętami trafiła do dzieci najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Był to wspaniały dar serca dzieci- dzieciom.